J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:AC長野パルセイロ

年度別一覧:AC長野パルセイロ

年度カテゴリー平均年齢
2016J327.69
2015J327.05
2014J326.94

平均年齢推移:AC長野パルセイロ