J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:コンサドーレ札幌

年度別一覧:コンサドーレ札幌

年度カテゴリー平均年齢
2016J226.93
2015J225.95
2014J226.55
2013J225.53
2012J126.13
2011J225.17
2010J226.20
2009J225.05
2008J126.27
2007J226.75
2006J224.62
2005J224.29
2004J223.52
2003J225.78
2002J126.64
2001J126.14
2000J226.06
1999J226.06
1998J128.09

平均年齢推移:コンサドーレ札幌