J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:ロアッソ熊本

年度別一覧:ロアッソ熊本

年度カテゴリー平均年齢
2016J228.18
2015J226.86
2014J227.00
2013J227.68
2012J227.27
2011J225.20
2010J226.47
2009J226.17
2008J226.55

平均年齢推移:ロアッソ熊本