J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:ツエーゲン金沢

年度別一覧:ツエーゲン金沢

年度カテゴリー平均年齢
2016J228.38
2015J226.80
2014J325.44

平均年齢推移:ツエーゲン金沢