J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:ザスパクサツ群馬

年度別一覧:ザスパクサツ群馬

年度カテゴリー平均年齢
2016J228.12
2015J227.19
2014J226.09
2013J225.41
2012J225.95
2011J226.38
2010J225.95
2009J226.35
2008J227.37
2007J226.11
2006J225.53
2005J226.35

平均年齢推移:ザスパクサツ群馬