J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:サンフレッチェ広島

年度別一覧:サンフレッチェ広島

年度カテゴリー平均年齢
2016J129.12
2015J128.80
2014J128.16
2013J127.13
2012J126.88
2011J128.29
2010J126.58
2009J126.35
2008J226.10
2007J125.81
2006J126.33
2005J125.53
2004J127.75
2003J224.95
2002J125.77
2001J126.11
2000J125.80
1999J125.58
1998J125.93
1997J126.79
1996J125.93
1995J125.79
1994J126.21
1993J126.08

平均年齢推移:サンフレッチェ広島