J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:グルージャ盛岡

年度別一覧:グルージャ盛岡

年度カテゴリー平均年齢
2016J325.83
2015J326.14
2014J326.60

平均年齢推移:グルージャ盛岡