J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:ガイナーレ鳥取

年度別一覧:ガイナーレ鳥取

年度カテゴリー平均年齢
2016J326.86
2015J324.31
2014J326.57
2013J226.67
2012J228.10
2011J227.95

平均年齢推移:ガイナーレ鳥取