J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:アルビレックス新潟

年度別一覧:アルビレックス新潟

年度カテゴリー平均年齢
2016J126.85
2015J125.90
2014J125.06
2013J126.35
2012J126.25
2011J125.95
2010J126.38
2009J125.44
2008J125.59
2007J126.00
2006J126.70
2005J129.32
2004J128.74
2003J227.05
2002J226.24
2001J225.50
2000J224.95
1999J224.06

平均年齢推移:アルビレックス新潟