J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:V・ファーレン長崎

年度別一覧:V・ファーレン長崎

年度カテゴリー平均年齢
2016J226.88
2015J226.81
2014J227.33
2013J225.38

平均年齢推移:V・ファーレン長崎