J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:横浜F・マリノス

年度別一覧:横浜F・マリノス

年度カテゴリー平均年齢
2016J128.62
2015J129.00
2014J129.06
2013J129.35
2012J127.94
2011J126.50
2010J126.84
2009J124.83
2008J126.17
2007J125.33
2006J127.55
2005J126.60
2004J127.17
2003J125.83
2002J126.52
2001J125.60
2000J126.09
1999J125.80
1998J126.92
1997J125.40
1996J125.06
1995J124.96
1994J126.41
1993J127.63

平均年齢推移:横浜F・マリノス