J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:川崎フロンターレ

年度別一覧:川崎フロンターレ

年度カテゴリー平均年齢
2016J127.56
2015J128.16
2014J128.38
2013J128.10
2012J126.62
2011J127.21
2010J127.50
2009J126.67
2008J125.95
2007J126.44
2006J126.56
2005J127.75
2004J227.00
2003J226.55
2002J225.65
2001J225.95
2000J126.56
1999J225.65

平均年齢推移:川崎フロンターレ