J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:大分トリニータ

年度別一覧:大分トリニータ

年度カテゴリー平均年齢
2016J325.77
2015J226.90
2014J225.70
2013J127.16
2012J225.47
2011J223.36
2010J224.82
2009J126.37
2008J126.53
2007J125.17
2006J124.94
2005J126.05
2004J126.88
2003J127.21
2002J226.11
2001J225.73
2000J225.32
1999J225.35

平均年齢推移:大分トリニータ