J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:京都サンガF.C.

年度別一覧:京都サンガF.C.

年度カテゴリー平均年齢
2016J227.60
2015J227.75
2014J227.74
2013J226.95
2012J225.21
2011J223.11
2010J124.70
2009J127.00
2008J127.05
2007J227.27
2006J124.83
2005J225.11
2004J225.00
2003J124.86
2002J124.73
2001J225.74
2000J126.29
1999J127.96
1998J127.38
1997J126.33
1996J126.56

平均年齢推移:京都サンガF.C.