J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:ヴァンフォーレ甲府

年度別一覧:ヴァンフォーレ甲府

年度カテゴリー平均年齢
2016J129.06
2015J130.14
2014J129.05
2013J129.67
2012J228.14
2011J129.00
2010J227.26
2009J226.81
2008J226.00
2007J127.50
2006J127.30
2005J225.79
2004J226.15
2003J224.95
2002J223.79
2001J223.39
2000J224.83
1999J226.13

平均年齢推移:ヴァンフォーレ甲府