J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:ベガルタ仙台

年度別一覧:ベガルタ仙台

年度カテゴリー平均年齢
2016J129.14
2015J127.42
2014J130.22
2013J128.79
2012J128.33
2011J127.65
2010J127.75
2009J226.58
2008J227.05
2007J226.29
2006J225.38
2005J225.68
2004J224.90
2003J126.67
2002J128.29
2001J226.56
2000J225.24
1999J226.25

平均年齢推移:ベガルタ仙台