J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:ブラウブリッツ秋田

年度別一覧:ブラウブリッツ秋田

年度カテゴリー平均年齢
2016J326.57
2015J326.79
2014J327.00

平均年齢推移:ブラウブリッツ秋田