J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:セレッソ大阪

年度別一覧:セレッソ大阪

年度カテゴリー平均年齢
2016J228.50
2015J229.52
2014J126.90
2013J126.41
2012J125.84
2011J124.95
2010J125.68
2009J225.22
2008J224.95
2007J223.80
2006J127.36
2005J127.61
2004J126.21
2003J128.00
2002J226.77
2001J126.33
2000J126.43
1999J125.89
1998J125.80
1997J127.00
1996J126.05
1995J126.93

平均年齢推移:セレッソ大阪