J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:ジェフユナイテッド千葉

年度別一覧:ジェフユナイテッド千葉

年度カテゴリー平均年齢
2016J227.94
2015J227.00
2014J227.33
2013J227.50
2012J227.70
2011J228.44
2010J226.67
2009J127.29
2008J127.61
2007J126.11
2006J126.78
2005J125.53
2004J125.87
2003J125.54
2002J125.96
2001J126.38
2000J124.57
1999J124.38
1998J126.08
1997J125.12
1996J125.50
1995J125.68
1994J127.26
1993J127.65

平均年齢推移:ジェフユナイテッド千葉