J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:サガン鳥栖

年度別一覧:サガン鳥栖

年度カテゴリー平均年齢
2016J127.18
2015J127.00
2014J127.44
2013J126.05
2012J126.06
2011J225.24
2010J225.43
2009J226.24
2008J224.39
2007J225.54
2006J225.43
2005J224.35
2004J225.18
2003J225.42
2002J225.48
2001J224.50
2000J225.27
1999J224.80

平均年齢推移:サガン鳥栖