J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:カマタマーレ讃岐

年度別一覧:カマタマーレ讃岐

年度カテゴリー平均年齢
2016J230.60
2015J229.32
2014J227.75

平均年齢推移:カマタマーレ讃岐