J1:
J2:
J3:
JFL

Jリーグチーム別平均年齢データ:カターレ富山

年度別一覧:カターレ富山

年度カテゴリー平均年齢
2016J326.15
2015J327.00
2014J226.22
2013J226.55
2012J226.30
2011J225.81
2010J227.90
2009J227.50

平均年齢推移:カターレ富山